WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

25.01.2019

Kolejny sukces studentów stomatologii

W ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie studenci stomatologii prowadzeni przez opiekuna koła dr n. med. Bożenę Tarczydło aktywnie uczestniczą  w projektach, szkoleniach, warsztatach, a przede wszystkim badaniach naukowych, których wyniki prezentują na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Badania naukowe studentów z koła koncentrują się między innymi na ocenie właściwości fizykomechanicznych materiałów kompozytowych stosowanych w stomatologii zachowawczej oraz endodoncji. Dzięki współpracy z Politechniką Lubelską studenci mają możliwość prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Wyrazem dużego zainteresowania stomatologią estetyczną było zorganizowanie szkolenia dotyczącego metodyki warstwowej aplikacji materiałów przez firmę GC, które zaowocowało pracami naukowymi przedstawiającymi przypadki kliniczne wykonane przez studentów z koła naukowego. W dn. 30 listopada – 01 grudnia odbyła się międzynarodowa konferencja 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. Rokrocznie Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawcza z Endodocją pod kierunkiem dr hab. n. med. Barbary Tymczyny-Borowicz jest reprezentowana przez studentów ze Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze. Na tej konferencji studenci z koła zaprezentowali swoje prace głosząc referaty na sesjach naukowych. Dzięki naukowemu wsparciu p. dr hab. n. med. Barbary Tymczyny-Borowicz oraz wytężonej pracy studentów i opiekuna praca prezentowana przez przewodniczącą koła Iwonę Srokę pt. „The analysys of temperature distribution in tooth tissues in the time of polymerization of composite materials” była najlepsza i zajęła I miejsce.

Kalendarium

Listopad 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30